سرویس های جشنواره

سرویسهای جشنواره

کلیه سرویسهای زیر با 9% مالیات بر ارزش افزوده و پیامک محاسبه شده

مخصوص مشترکین تمدیدی و ثبت نامی

ردیف سرویس سرعت هزینه(تومان)
1 6 ماهه 360 گیگ داخلی 180 گیگ خارجی 8192 KB 333.000
2 6 ماهه 1200 گیگ داخلی 600 گیگ خارجی 8192 KB 595.000
3 6 ماهه 540 گیگ داخلی 270 گیگ خارجی

16384 KB

464.000
4 6 ماهه 1600 گیگ داخلی 800 گیگ خارجی 16384 KB 791.000

 

مخصوص مشترکین جدید (ثبت نامی)

ردیف سرویس سرعت هزینه(تومان)
1 3 ماهه 240 گیگ داخلی 120 گیگ خارجی 8192 KB 85.000
2 3 ماهه 1000 گیگ داخلی 500 گیگ خارجی 8192 KB 118.000
3 6 ماهه 360 گیگ داخلی 180 گیگ خارجی 8192 KB 170.000
 4 6 ماهه 3000 گیگ داخلی 1500 گیگ خارجی  8192 KB   399.000
5 12 ماهه 480 گیگ داخلی 240 گیگ خارجی   8192 KB  339.500
 6 12 ماهه 2400 گیگ داخلی 1200 گیگ خارجی  8192 KB   666.500
7 3 ماهه 2000 گیگ داخلی 1000 گیگ خارجی 16384 KB 183.000
8 6 ماهه 7200 گیگ داخلی 3600 گیگ خارجی 16384 KB 566.000
9 12 ماهه 3000 گیگ داخلی 1500 گیگ خارجی 16384 KB 928.500

behnetlogo2

به نت گستر ارائه دهنده سرویس اینترنت ADSL در اصفهان

تماس

هنوز ثبت نام نکرده اید؟ همین حالا ثبت نام کنید!

ورود به حساب کاربری